Arab health- 2018

Arab health- 2018

Arab health აირის უდიდესი გამოფენა რომელსაც 150-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრება სისტემატიურად. ღონისძიების ფარგლებში  მოწვეულ სტუმრებს ეძლევათ შესაძლებლობა, მიიღონ ამომწურავი, როგორც თეორიული ინფორმაცია თითოეულ პროდუქტს შესახებ , ასევე თვალსაჩინოდ გაეცნონ ახალ ტექნოლოგიებს .

 კომპანია მედიქალ ვორლდი, სტუმრის სტატუსით  ესწრებოდა და იღებდა მონაწილეობას , აღნიშნული გამოფენის მიერ გამართულ  ღონისძიებებში.

ჩვენი კომპანიის  მუდმივად განვითარებისთვის ,ძალზედ მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიებები, რაც  გვაძლევს შესაძლებლობას დავამყაროთ ახალი კონტაქტები და ხელი შევუწყოთ საქართველოში ინოვაციების დანერგვას .