ბავშვთა სუნთქვის აპარატი

nCPAP breathing device for infants.
Electricity Consumption; 220V, 50Hz.