ქირურგიული საოპერაციო მაგიდა

MECHANICAL MOVEMENTS

• Head Rest

• Leg Rests, Up / Down

• Kidney Elevator (optional)

 

აღწერა

 

SIZES

• Width x Length : 550×220 mm
• Height (max) : 980 mm
• Height (min) : 580 mm
• Mattress thickness : 70 mm
*Max.& min. dimensions are measured without mattress.
ANGLES

• Sliding Movement : 300 mm
• Lateral Tilt Movement : +20°/- 20°
• Back Rest Movement : +80°/- 45°
• Trendelenburg : +30°
• Kidney Surgery Position : 150o (optional)
• Reverse Trendelenburg : -30°
• Leg Rest Up / Down : +60°/-90°
• Head Rest Movement : +45° / – 90°
• Flex / Reflex Position : +225° / -70°