დამცავი აღჭურვილობა -COLLAR PA09

0.35mmPb,bl ue color