დამცავი აღჭურვილობა-PA07

FRONT:0.35
mmpb,L:100 0*600mm,blu e color