გამაციფრულებელი

IT IS RIGID TYPE
No damage or scratch on image plates
Scanning & Erasing without roller
No cut-off image during winter and cold weather

 

 

DURABILITY
Extremely simple structure & design
Aluminum base plate – strong body
Dust free by flip covers

 

BARCODE SYSTEM
ecoCR senses cassette size automatically
(14×17″, 10×12″, 18x24cm) by barcode reader

Up
Down
სტაციონარული რენტგენოგრაფიის აპარატიციფრული რენტგენოგრაფიის აპარატი DR systemრენტგენის ციფრული გადამყვანი პანელი/კასეტაპორტატული რენტგენის აპარატების სერიამობილური/პორტატული რენტგენის აპარატირენტგენო გრაფია-სკოპია
IT IS RIGID TYPE
No damage or scratch on image plates
Scanning & Erasing without roller
No cut-off image during winter and cold weather

 

DURABILITY
Extremely simple structure & design
Aluminum base plate – strong body
Dust free by flip covers

 

BARCODE SYSTEM
ecoCR senses cassette size automatically
(14×17″, 10×12″, 18x24cm) by barcode reader

Up
Down
სტაციონარული რენტგენოგრაფიის აპარატიციფრული რენტგენოგრაფიის აპარატი DR systemრენტგენის ციფრული გადამყვანი პანელი/კასეტაპორტატული რენტგენის აპარატების სერიამობილური/პორტატული რენტგენის აპარატირენტგენო გრაფია-სკოპია